Liên hệ

Contact Us


Văn phòng

Địa chỉ: 46 Hàm Nghi, Tp Đông Hà, Quảng Trị

Phone: 0945073567 / 0985197316

Email: duong.dhqt@gmail.com


Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật: 8am to 7pm

Số Tài Khoản

Vietcombank: 077 1000 583 446

Agribank: 3900 205 195 097

BIDV: 5401 0000 24 26 77

Đỗ Tiến Dương. Chi nhánh Quảng Trị.